Bóng futsal giá sỉ

Danh Mục: Uncategorized | 0

Bóng Futsal Galaxy (Bóng Động Lực) – 2 màu: Trắng, Vàng

Bóng GeruStar giá sỉ

 

  • Quả bóng S4 Samba: bóng nẩy, số 4, cỏ nhân tạo, da simili PVC. Giá lẻ ~170.000 đ/quả.
  • Quả bóng futsal 2030 đỏ: bóng không nẩy, số 4, sân trong nhà, da simili PVC. Giá lẻ ~200.000 đ/quả
  • Bóng futsal 2030 vàng (dán): bóng không nẩy, sân trong nhà, hoặc cỏ nhân tạo, da simili PU. Giá lẻ ~230.000 đ/quả
  • Bóng futsal 2030 (khâu tay): bóng không nẩy, sân trong nhà hoặc cỏ nhân tạo, da simili PU. Giá lẻ ~270.000 đ/quả