Các mẫu PAN TF mới trong T8.2017

Danh Mục: Uncategorized | 0

PAN Force 2 TF, 2 màu:  (1) Bạc, (2) Đen Dạ

PAN Vyrus 4 TF, 3 màu: (1) Đen Cam, (2) Xanh Biển, (3) Tím Than

Salapro TF, 2 màu: (1) Tím, (2) Trắng