• Chính sách bán hàng:
    • Đơn hàng ĐẦU TIÊN có giá trị tối thiểu là 3.000.000 đ
    • Đơn hàng sau có giá trị tối thiểu là 1.000.000đ
    • Khách hàng đặt lẻ size thoải mái, không yêu cầu đặt nguyên dây (nguyên ri)