Giày 3 Sọc

Danh Mục: Uncategorized | 0

Giày 3 Sọc Đế Cao Su

  • Đế cao su, khâu đế phần mũi giày
  • Giá lẻ: 220,000 đ/đôi
  • 6 màu: (1) Trắng/Đỏ, (2) Trắng/Bạc, (3) Xanh Bích/Trắng, (4) Dạ Quang/Đen, (5) Trắng/Xanh, (6) Vàng Đồng/Đen

Giày 3 Sọc Đế Nhựa

  • Đế nhựa, không khâu đế
  • Giá lẻ: 200,000 đ/đôi
  • 6 màu: (1) Trắng/Xanh, (2) Trắng/Bạc, (3) Trắng/Đen, (4) Vàng Đồng/Đen, (5) Đen/Trắng, (6) Dạ Quang/Bạc