Quả Bóng Chuyền Giá Sỉ

Danh Mục: Uncategorized | 0

Bóng chuyền GeruStar:

Bóng chuyền EBETE:

  • Bóng Ebete DTS 001: da PVC, giá lẻ 95.000 đ/quả
  • Bóng Ebete DL 240 M3: da PU, giá lẻ 165,000 đ/quả

Bóng chuyền Động Lực:

  • Bóng ĐL 200: da PVC, giá lẻ 125.000 đ/quả
  • Bóng ĐL 220C: da PU, giá lẻ 210.000 đ/quả

Bóng chuyền Thăng Long:

  • Bóng Thăng Long VB7400: da PU, giá lẻ 363.000 đ/quả
  • Bóng Thăng Long VB7000: da PU, giá lẻ 330.000 đ/quả

Lưới Bóng Chuyền