Quả Bóng Đá Giá Sỉ

Sân cỏ nhân tạo 5 người hiện phổ biến ở Việt Nam, sân trong nhà (futsal) cũng dần được xây dựng nhiều hơn. Nhu cầu sử dụng bóng futsal và bóng số 4 sân cỏ nhân tạo dần tăng cao & người dùng cũng có nhiều lựa chọn cho mình.

Nếu muốn mua quả bóng đá giá sỉ, bóng gerustar, Prostar, và bóng của thương hiệu bóng số 1 VN là Động Lực là các sự lựa chọn không thể bỏ qua.

Giá hiển thị là GIÁ BÁN LẺ . Để xem giá sỉ vui lòng ĐĂNG KÝ hoặc liên hệ Hotline/Zalo 0936 094 379

BÓNG ĐỘNG LỰC

Bóng Động Lực Futsal Galaxy

 • Chất liệu: Da PU
 • Sân phù hợp: Futsal hoặc sân 5 cỏ nhân tạo
 • Size: 4
 • Giá bán lẻ đề xuất: 300.000đ
Bóng Động Lực Futsal 2.76

 • Chất liệu: Da PU cao cấp
 • Sân phù hợp: Futsal hoặc sân 5 cỏ nhân tạo
 • Size: 4
 • Giá bán lẻ đề xuất: 430.000đ
Bóng Động Lực UCV 3.05 

 • Chất liệu: Da PU
 • Sân phù hợp: Sân 5 cỏ nhân tạo
 • Size: 4 – Nảy
 • Giá bán lẻ đề xuất: 220.000đ
Bóng Động Lực UHV 2.05

 • Chất liệu: Da PU
 • Sân phù hợp: Sân 5 cỏ nhân tạo
 • Size: 4 – Nảy
 • Giá bán lẻ đề xuất: 330.000đ
Bóng Động Lực UCV 3.05 

 • Chất liệu: Da PU-PVC
 • Sân phù hợp: Sân 7 cỏ nhân tạo và Sân cỏ tự nhiên
 • Size: 5
 • Giá bán lẻ đề xuất: 250.000đ
Bóng Động Lực in Đ 1.02

 • Chất liệu: Da PU cao cấp
 • Sân phù hợp: Sân 7 cỏ nhân tạo và sân tự nhiên
 • Size: 5
 • Giá bán lẻ đề xuất: 500.000đ
Bóng Động Lực In Sao 2.03

 • Chất liệu: Da PU
 • Sân phù hợp: Sân 7 cỏ nhân tạo và Sân cỏ tự nhiên
 • Size: 5
 • Giá bán lẻ đề xuất: 430.000đ
Bóng Động Lực UHV 2.16

 • Chất liệu: Da PU
 • Sân phù hợp: Sân 7 cỏ nhân tạo và Sân cỏ tự nhiên
 • Size: 5
 • Giá bán lẻ đề xuất: 430.000đ
Bóng Động Lực Hoa Số 5

 • Chất liệu: Da PU
 • Sân phù hợp: Sân 7 cỏ nhân tạo và Sân cỏ tự nhiên
 • Size: 5
 • Giá bán lẻ đề xuất: 180.000đ
Bóng Ebet CM8.01 số 5

 • Chất liệu: Da PU
 • Sân phù hợp: Sân 7 cỏ nhân tạo và sân tự nhiên
 • Size: 5
 • Giá bán lẻ đề xuất: 145.000đ
Bóng Động Lực tiêu chuẩn FIFA

 • Chất liệu: Da PU cao cấp
 • Sân phù hợp: Sân 7 cỏ nhân tạo và Sân cỏ tự nhiên
 • Size: 5
 • Giá bán lẻ đề xuất: 650.000đ trở lên

BÓNG FUTSAL GERU

Bóng Geru Futsal 2030 Vàng dán

 • Chất liệu: Da PU
 • Sân phù hợp: Futsal hoặc sân 5 cỏ nhân tạo
 • Size: 4
 • Giá bán lẻ đề xuất: 250.000đ
Bóng Geru Futsal 2030 Khâu tay

 • Chất liệu: Da PU
 • Sân phù hợp: Futsal hoặc sân 5 cỏ nhân tạo
 • Size: 4
 • Giá bán lẻ đề xuất: 350.000đ
Bóng Geru Samba

 • Chất liệu: Da PVC
 • Sân phù hợp: Futsal hoặc sân 5 cỏ nhân tạo
 • Size: 4 – Nảy
 • Giá bán lẻ đề xuất: 170.000đ
Bóng Geru Champion S410

 • Chất liệu: Da PU
 • Sân phù hợp: Futsal hoặc sân 5 cỏ nhân tạo
 • Size: 4 – Nảy
 • Giá bán lẻ đề xuất: 250.000đ
Bóng Geru Tango

 • Chất liệu: Da PU – Khâu tay
 • Sân phù hợp: Futsal hoặc sân 5 cỏ nhân tạo
 • Size: 4 – Nảy
 • Giá bán lẻ đề xuất: 200.000đ
Bóng Geru G24

 • Chất liệu: Da PU – Khâu tay
 • Sân phù hợp: Sân 7 cỏ nhân tạo và Sân cỏ tự nhiên
 • Size: 5
 • Giá bán lẻ đề xuất: 250.000đ
Bóng Geru V-League

 • Chất liệu: Da PU – Khâu tay
 • Sân phù hợp: Sân 7 cỏ nhân tạo và sân tự nhiên
 • Size: 5
 • Giá bán lẻ đề xuất: 300.000đ
Bóng Geru cao su số 5

 • Chất liệu: Cao su
 • Sân phù hợp: Sân 7 cỏ nhân tạo và Sân cỏ tự nhiên
 • Size: 5
 • Giá bán lẻ đề xuất: 80.000đ
Bóng Prostar cao su số 5

 • Chất liệu: Cao su
 • Sân phù hợp: Sân 7 cỏ nhân tạo và Sân cỏ tự nhiên
 • Size: 5
 • Giá bán lẻ đề xuất: 80.000đ

BÓNG PROSTAR

Bóng Prostar Futsal 2030 Delta dán

 • Chất liệu: Da PU
 • Sân phù hợp: Futsal hoặc sân 5 cỏ nhân tạo
 • Size: 4
 • Giá bán lẻ đề xuất: 210.000đ
Bóng Prostar Futsal Galaxy

 • Chất liệu: Da PU
 • Sân phù hợp: Futsal hoặc sân 5 cỏ nhân tạo
 • Size: 4
 • Giá bán lẻ đề xuất: 209.000đ
Bóng Prostar Futsal 2030 Excess

 • Chất liệu: Da PU
 • Sân phù hợp: Futsal hoặc sân 5 cỏ nhân tạo
 • Size: 4
 • Giá bán lẻ đề xuất: 199.000đ
Bóng Prostar dán số 4

 • Chất liệu: Da PVC
 • Sân phù hợp: Sân 5 cỏ nhân tạo
 • Size: 4 – Nảy
 • Giá bán lẻ đề xuất: 99.000đ
Bóng Prostar Cao Su số 4

 • Chất liệu: Cao su
 • Sân phù hợp: Sân 5 cỏ nhân tạo
 • Size: 4 – Nảy
 • Giá bán lẻ đề xuất: 79.000đ

BÓNG EBET GIÁ RẺ

Bóng Ebet số 4 (nhiều màu)

 • Chất liệu: Da PVC
 • Sân phù hợp: Sân 5 cỏ nhân tạo
 • Size: 4 – Nảy
 • Giá bán lẻ đề xuất: 135.000đ
Bóng Ebet số 3 (nhiều màu)

 • Chất liệu: Dạ PVC
 • Sân phù hợp: Sân 5 cỏ nhân tạo
 • Size: 4 – Nảy
 • Giá bán lẻ đề xuất: 125.000đ

BÓNG DELTA

Bóng Futsal Semi 3641

 • Chất liệu: Da PU – Bóng dán
 • Sân phù hợp: Futsal hoặc sân 5 cỏ nhân tạo
 • Size: 4
 • Giá bán lẻ đề xuất: 235.000đ
Bóng Futsal Lite 3696

 • Chất liệu: Da PU – Bóng dán
 • Sân phù hợp: Futsal hoặc sân 5 cỏ nhân tạo
 • Size: 4
 • Giá bán lẻ đề xuất: 235.000đ
Bóng 8338 6703 số 3

 • Chất liệu: Da PU – Khâu máy
 • Sân phù hợp: Dành cho trẻ em
 • Size: 3 – Nảy
 • Giá bán lẻ đề xuất: 120.000đ
Bóng 8338 5096 – 5102 số 2

 • Chất liệu: Da PU – Khâu máy
 • Sân phù hợp: Dành cho trẻ em
 • Size: 2 – Nảy
 • Giá bán lẻ đề xuất: 89.000đ
Bóng 8338 4044

 • Chất liệu: Da PU – Khâu máy
 • Sân phù hợp: Sân 5 cỏ nhân tạo
 • Size: 4 – Nảy
 • Giá bán lẻ đề xuất: 139.000đ
Bóng 8338 4105

 • Chất liệu: Da PU – Khâu máy
 • Sân phù hợp: Sân 5 cỏ nhân tạo
 • Size: 4 – Nảy
 • Giá bán lẻ đề xuất: 139.000đ
Bóng 8338 4013

 • Chất liệu: Da PU – Khâu máy
 • Sân phù hợp: Sân 7 cỏ nhân tạo và Sân cỏ tự nhiên
 • Size: 5
 • Giá bán lẻ đề xuất: 149.000đ
Bóng 8338 4020

 • Chất liệu: Da PU – Khâu máy
 • Sân phù hợp: Sân 7 cỏ nhân tạo và sân tự nhiên
 • Size: 5
 • Giá bán lẻ đề xuất: 149.000đ

Xem thêm: Thông số quả bóng đá