Tổng hơp kiến thức về in chuyển nhiệt – Internal Training

Danh Mục: Uncategorized | 0

In chuyển nhiệt sử dụng một loại mực in đặc biệt được gọi mực in chuyển nhiệt. Loại mực in đặc biệt này sẽ được in lên giấy in chuyển nhiệt hay còn gọi giấy in nhiệt. Sau đó sử dụng một thiết bị ép nhiệt (Còn gọi máy ép nhiệt) để giúp những hình ảnh từ giấy chuyển nhiệt vừa in ra bám chặt vào vật liệu cần in.

http://congngheinquatang.vn/in-chuyen-nhiet-la-gi

Thêm bài viết: http://khoahoc.tv/giay-in-chuyen-nhiet-la-gi-73565