Tổng hợp kiến thức về in lụa – Internal Training

Danh Mục: Uncategorized | 0

In lụa là một dạng trong kỹ thuật in ấn. In lụa là tên thông dụng do giới thợ đặt ra xuất phát từ lúc bản lưới của khuôn in làm bằng tơ lụa. Sau đó, khi mà bản lưới lụa có thể thay thế bởi các vật liệu khác như vải bông, vải sợi hóa học, lưới kim loại để làm thì tên gọi được mở rộng như in lưới.

https://vi.wikipedia.org/wiki/In_l%E1%BB%A5a

Video: