Phụ kiện PJ

Mục lục

Giá hiện thị là GIÁ BÁN LẺ . Để xem giá sỉ phụ kiện PJ vui lòng liên hệ zalo 0936 094 379

PHỤ KIỆN PJ

Bó gối PJ601
Giá bán lẻ đề xuất: 35.000 đ/chiếc
Bó gót PJ603
Giá bán lẻ đề xuất: 35.000 đ/chiếc
Băng cổ tay PJ633
Giá bán lẻ đề xuất: 35.000 đ/chiếc
Băng chỏ PJ633
Giá bán lẻ đề xuất: 35.000 đ/chiếc
Bắp chân 4 chiều PJ955
Giá bán lẻ đề xuất: 50.000 đ/chiếc
Bó gối 4 chiều PJ951
Giá bán lẻ đề xuất: 50.000 đ/chiếc
 Bó gối dán PJ958
Giá bán lẻ đề xuất: 150.000 đ/chiếc
Bó gót 4 chiều PJ954
Giá bán lẻ đề xuất: 50.000 đ/chiếc
Bó chỏ dài PJ968 Đen
Giá bán lẻ đề xuất: 100.000 đ/chiếc
Bó gối dài PJ967 Đen
Giá bán lẻ đề xuất: 100.000 đ/chiếc
Bó gót dán PJ704
Giá bán lẻ đề xuất: 100.000 đ/chiếc
Băng cổ tay dán PJ916
Giá bán lẻ đề xuất: 100.000 đ/chiếc

 

Chuyên mục