CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

  • Thể Thao Sỉ chỉ bán sỉ không bán lẻ.
  • Đơn hàng ĐẦU TIÊN có giá trị tối thiểu là 3.000.000 đ
  • Đơn hàng sau có giá trị tối thiểu là 1.000.000đ
  • Khách hàng đặt lẻ size thoải mái, không yêu cầu đặt nguyên dây (nguyên ri)