Phụ Kiện Thể Thao

Mục lục

Giá hiện thị là GIÁ BÁN LẺ . Để xem giá sỉ vui lòng liên hệ zalo 0936 094 379

LƯỚI KHUNG THÀNH

Lưới khung thành sân 5 thường
*Chất liệu: sợi PE, PP, PES
*Kích thước: 3mx2m
*Trọng lượng: 1.1kg
*Giá bán lẻ đề xuất: 230.000đ
Lưới khung thành sân 5 tốt
*Chất liệu: vải dù
*Kích thước: 3mx2m
*Trọng lượng:
*Giá bán lẻ đề xuất: 340.000đ
Lưới khung thành sân 5 đặc biệt
*Chất liệu: cước
*Kích thước: 3mx2m
*Trọng lượng:
*Giá bán lẻ đề xuất: 700.000đ
Lưới khung thành sân 7 thường
*Chất liệu: sợi PE, PP, PES
*Kích thước: 6mx2.1m
*Trọng lượng: 2kg
*Giá bán lẻ đề xuất: 510.000đ
Lưới khung thành sân 7 tốt
*Chất liệu: vải dù
*Kích thước: 6mx2.1m
*Trọng lượng: 2.5kg
*Giá bán lẻ đề xuất: 670.000đ
Lưới đựng bóng 5 quả
*Giá bán lẻ đề xuất: 20.000đ

 

 

Lưới khung thành sân 11 thường
*Chất liệu: sợi PE, PP, PES
*Kích thước: 7.5mx2.5m
*Trọng lượng: 2.7kg
*Giá bán lẻ đề xuất: 650.000đ
Lưới khung thành sân 11 tốt
*Chất liệu: vải dù
*Kích thước: 7.5mx2.5m
*Trọng lượng: 3.0kg
*Giá bán lẻ đề xuất: 820.000đ
Lưới đựng bóng 10 quả
*Giá bán lẻ đề xuất: 25.000đ

 

 

LƯỚI CẦU LÔNG

Lưới cầu lông tập
*Chất liệu: vải dù (100% nylon)
*Kích thước: 6.1m x 0.76m
*Trọng lượng: 0.4kg
*Giá bán lẻ đề xuất: 90.000đ
Lưới cầu lông sợi lớn
*Chất liệu: vải dù (100% nylon)
*Kích thước: 6.1m x 0.76m
*Trọng lượng 0.5kg
*Giá bán lẻ đề xuất: 230.000đ
Lưới cầu lông sợi nhỏ
*Chất liệu: vải dù (100% nylon)
*Kích thước: 6.1m x 0.76m
*Trọng lượng 0.4kg
* Giá bán lẻ đề xuất: 190.000đ

LƯỚI BÓNG CHUYỀN

Lưới bóng chuyền cáp cước trắng

*Chất liệu: cước (PE) – có cáp
*Kích thước: 9,5m x 1m, ô lưới vuông cạnh 12cm
*Trọng lượng: 1.4kg
*Giá bán lẻ đề xuất: 430.000đ

Lưới bóng chuyền cáp cước đen

*Chất liệu: cước (PE) – có cáp
*Kích thước: 9,5m x 1m, ô lưới vuông cạnh 12cm
*Trọng lượng: 1.4kg
*Giá bán lẻ đề xuất: 430.000đ

Lưới bóng chuyền cáp nhựa trắng

*Chất liệu: vải dù màu đen – cáp bọc nhựa
*Kích thước: 9,5m x 1m, ô lưới vuông cạnh 10cm
*Trọng lượng: 1.8kg
*Giá bán lẻ đề xuất: 350.000đ

Lưới bóng chuyền cáp nhựa đen

*Chất liệu: vải dù màu đen – cáp bọc nhựa
*Kích thước: 9,5m x 1m, ô lưới vuông cạnh 10cm
*Trọng lượng: 1.8kg
*Giá bán lẻ đề xuất: 350.000đ

Lưới bóng chuyền cáp trơn trắng

*Chất liệu: vải dù màu đen – cáp trơn
*Kích thước: 9,5m x 1m, ô lưới vuông cạnh 10cm
*Trọng lượng: 1.3kg
*Giá bán lẻ đề xuất: 290.000đ

Lưới bóng chuyền cáp trơn đen

*Chất liệu: vải dù màu đen – cáp trơn
*Kích thước: 9,5m x 1m, ô lưới vuông cạnh 10cm
*Trọng lượng: 1.3kg
*Giá bán lẻ đề xuất: 290.000đ

 

Chuyên mục