Bóng Chuyền

Mục lục
QUẦN ÁO BÓNG CHUYỀN
QUẢ BÓNG CHUYỀN
Bóng chuyền Thăng Long VB7400 và VB700

Bóng chuyền Động Lực

Bóng chuyền Gerustar:

LƯỚI BÓNG CHUYỀN 

Lưới bóng chuyền cáp cước trắng

 • Chất liệu: cước (PE) – có cáp
 • Kích thước: 9,5m x 1m, ô lưới vuông cạnh 12cm
 • Trọng lượng: 1.4kg

Lưới bóng chuyền cáp cước đen

 • Chất liệu: cước (PE) – có cáp
 • Kích thước: 9,5m x 1m, ô lưới vuông cạnh 12cm
 • Trọng lượng: 1.4kg

Lưới bóng chuyền cáp nhựa trắng

 • Chất liệu: vải dù màu trắng – cáp bọc nhựa
 • Kích thước: 9,5m x 1m, ô lưới vuông cạnh 10cm
 • Trọng lượng: 1.8kg

Lưới bóng chuyền cáp nhựa đen

 • Chất liệu: vải dù màu đen – cáp bọc nhựa
 • Kích thước: 9,5m x 1m, ô lưới vuông cạnh 10cm
 • Trọng lượng: 1.8kg

Lưới bóng chuyền cáp trơn trắng

 • Chất liệu: vải dù màu trắng – cáp trơn
 • Kích thước: 9,5m x 1m, ô lưới vuông cạnh 10cm
 • Trọng lượng: 1.3kg
 

Lưới bóng chuyền cáp trơn đen

 • Chất liệu: vải dù màu đen – cáp trơn
 • Kích thước: 9,5m x 1m, ô lưới vuông cạnh 10cm
 • Trọng lượng: 1.3kg
Chuyên mục