Bóng Rổ

Mục lục

Giá hiển thị là GIÁ BÁN LẺ . Để xem giá sỉ quả bóng rổ vui lòng liên hệ zalo 0936 094 379

BÓNG RỔ MOLTEN

Bóng Rổ Molten BG1600 số 5

 • Chất liệu: Cao su
 • Size: 5
 • Giá bán lẻ đề xuất: 229.000đ
Bóng Rổ Molten BG1600 số 6

 • Chất liệu: Cao su
 • Size: 6
 • Giá bán lẻ đề xuất: 249.000đ
Bóng Rổ Molten BG1600 số 7

 • Chất liệu: Cao su
 • Size: 7
 • Giá bán lẻ đề xuất: 259.000đ

 

 

Bóng Rổ Molten BG3200 số 6

 • Chất liệu: Da PU
 • Size: 6
 • Giá bán lẻ đề xuất: 589.000đ
Bóng Rổ Molten BG3200 số 7

 • Chất liệu: Da PU
 • Size: 7
 • Giá bán lẻ đề xuất: 599.000đ
Bóng Rổ Molten BG1601 số 7

 • Chất liệu: Cao su
 • Size: 7
 • Giá bán lẻ đề xuất: 339.000đ

 

BÓNG RỔ AKPRO

Bóng Rổ Akpro AB2000

 • Chất liệu: Cao su
 • Size: 7
 • Giá bán lẻ đề xuất: 189.000đ
Bóng Rổ Akpro AB6000

 • Chất liệu: Da PU
 • Size: 7
 • Giá bán lẻ đề xuất: 399.000đ

BÓNG RỔ DA GERU

Bóng Rổ Geru Champion S7

 • Chất liệu: Da PU
 • Size: 7
 • Giá bán lẻ đề xuất: 230.000đ
Bóng Rổ Geru Promaster S7

 • Chất liệu: Da PU
 • Size: 7
 • Giá bán lẻ đề xuất: 330.000đ
Bóng Rổ Geru Federation B6

 • Chất liệu: Da PU
 • Size: 6
 • Giá bán lẻ đề xuất: 370.000đ
Bóng Rổ Geru Federation B7

 • Chất liệu: Da PU
 • Size: 7
 • Giá bán lẻ đề xuất: 390.000đ

 

BÓNG RỔ DA PROSTAR

Bóng Rổ Prostar 7400

 • Chất liệu: Da PU
 • Size: 7
 • Giá bán lẻ đề xuất: 290.000đ
Bóng Rổ Prostar 7000

 • Chất liệu: Da PU
 • Size: 7
 • Giá bán lẻ đề xuất: 260.000đ

 

BÓNG CAO SU GERU

Bóng Rổ Geru Cao Su B3, B5, B6, B7

 • Chất liệu: Cao su
 • Sân phù hợp: Trong nhà hoặc ngoài trời
 • Size: 3 – 5 – 6 -7
 • Giá bán lẻ đề xuất: 89.000đ – 99.000đ – 109.000đ – 119.000đ

 

BÓNG CAO SU PROSTAR

Bóng Rổ Prostar Cao Su B3, B5, B6, B7

 • Chất liệu: Cao su
 • Sân phù hợp: Trong nhà hoặc ngoài trời
 • Size: 3 – 5 – 6 -7
 • Giá bán lẻ đề xuất: 89.000đ – 99.000đ – 109.000đ – 119.000đ

 

Chuyên mục