Thông số quả bóng đá

Mục lục

 

Dưới đây là bảng chi tiết thông số các quả bóng đá sân nhân tạo, sân cỏ tự nhiên, sân futsal thông dụng mà Thể Thao Sỉ kinh doanh, các shop có thể tham khảo để lựa chọn đúng mã bóng, phục vụ đúng nhu cầu khách hàng của từng khu vực mà mình đang kinh doanh.

Tên hàng hóa Đối tượng sử dụng Thương hiệu Size Chất liệu Trọng lượng Chu vi Độ tròn Độ nảy Độ thấm nước
Quả bóng đá số 3 cao su Trẻ em Geru, Prostar Size 3 Cao su          
Quả bóng đá số 4 cao su Trẻ em Geru, Prostar Size 4 Cao su          
Quả bóng đá số 5 cao su Trẻ em Geru, Prostar Size 5 Cao su          
Quả bóng đá số 3 CM 8.01 Trẻ em và các trường học Ebet Size 3 Da PVC (may máy)     115 – 155cm  
Quả bóng đá số 4 CM 8.01 Trẻ em và các trường học Ebet Size 4 Da PVC (may máy)     115 – 155cm  
Quả bóng đá số 5 CM 8.01 Trẻ em và các trường học Ebet Size 5 Da PVC (may máy)     115 – 155cm  
Quả bóng đá Geru số 4 S4 Samba Sân 5 cỏ nhân tạo Geru Size 4 Da PVC       115 – 155cm  
Quả bóng đá Geru S4 Champion S410 Sân 5 cỏ nhân tạo Geru Size 4 DA PU       115 – 155cm  
Quả bóng đá số 4 UHV 2.05 Sân 5 cỏ nhân tạo Động Lực Size 4 Da PU 350 – 390g 640 – 660mm < 3,8mm 115 – 155cm <15%
Quả bóng Đá Số 4 Cơ Bắp (UCV 3.05) Sân 5 cỏ nhân tạo Động Lực Size 4 Da PU-PVC 350 – 390g 640 – 660mm < 3,8mm 115 – 155cm <15%
Quả bóng Đá Số 5 Cơ Bắp (UCV 3.05) Sân 7 cỏ nhân tạo /11 người Động Lực Size 5 Da PU-PVC 400 – 450g 680 – 700mm < 3,8mm 120 -160cm <15%
Quả bóng đá số 4 UCV 3.127 Sân 5 cỏ nhân tạo Động Lực Size 4 Da PU-PVC 350 – 390g 640 – 660mm < 3,8mm 115 – 155cm <15%
Quả bóng đá số 5 UCV 3.127 Sân 7 cỏ nhân tạo/11 người Động Lực Size 5 Da PU-PVC 400 – 450g 680 – 700mm < 3,8mm 120 -160cm <15%
Quả bóng đá in Đ (UHV 1.02) Sân 7 cỏ nhân tạo /11 người Động Lực Size 5 Da PU cao cấp 400 – 450g 680 – 700mm < 3,5mm 120 -160cm <15%
Quả bóng đá in sao (UHV 2.03) Sân 7 cỏ nhân tạo /11 người Động Lực Size 5 Da PU 400 – 450g 680 – 700mm < 3,5mm 120 -160cm <15%
Quả bóng đá Nhật Bóng (UHV 2.16) Sân 7 cỏ nhân tạo /11 người Động Lực Size 5 Da PU 400 – 450g 680 – 700mm < 3,5mm 120 -160cm <15%
Quả bóng đá Prostar 2030 Excess Sân Futsal or sân 5 cỏ nhân tạo Prostar Size 4 Da PVC (Dán)       50 – 60cm  
Quả bóng đá Prostar 2030 Galaxy Sân Futsal or sân 5 cỏ nhân tạo Prostar Size 4 Da PVC (Dán)       50 – 60cm  
Quả bóng đá Prostar 2030 Delta Sân Futsal or sân 5 cỏ nhân tạo Prostar Size 4 Da PVC (Dán)       50 – 60cm  
Quả bóng đá Geru Futsal 2030 (khâu tay) Sân Futsal or sân 5 cỏ nhân tạo Geru Size 4 Da PU       50 – 60cm  
Quả bóng đá Geru Futsal 2030 (dán) Sân Futsal or sân 5 cỏ nhân tạo Geru Size 4 Da PVC       50 – 60cm  
Quả bóng đá ĐL Futsal Galaxy Sân Futsal or sân 5 cỏ nhân tạo Động Lực Size 4 Da PU 400 – 440g 610 – 630mm < 3,8mm 50 – 60cm <15%
Quả bóng đá ĐL FUS 3.76 (2030) Sân Futsal or sân 5 cỏ nhân tạo Động Lực Size 4 Da PU 400 – 440g 610 – 630mm < 3,8mm 50 – 60cm <15%
Quả bóng đá ĐL futsal FUS 2.76 Sân Futsal or sân 5 cỏ nhân tạo Động Lực Size 4 Da PU cao cấp 400 – 440g 610 – 630mm < 3,8mm 50 – 60cm <15%
Quả bóng đá FIFA UHV 2.05 Sân 7 cỏ nhân tạo /11 người Động Lực Size 5 Da PU cao cấp 410 – 450g 680 – 700mm < 3,5mm 125 – 130cm <15%
Quả bóng đá FIFA Galaxy UHV 2.05 Sân 7 cỏ nhân tạo /11 người Động Lực Size 5 Da PU cao cấp 410 – 450g 680 – 700mm < 3,5mm 125 – 130cm <15%
Quả bóng đá FIFA ProStep UHV 2.05 Sân 7 cỏ nhân tạo /11 người Động Lực Size 5 Da PU cao cấp 410 – 450g 680 – 700mm < 3,5mm 125 – 130cm <15%
Quả bóng đá FIFA UHV 2.07 Sân 7 cỏ nhân tạo /11 người Động Lực Size 5 Da PU cao cấp 420 – 440g 685– 695mm < 3mm 130 -140cm <6%
Quả bóng đá FIFA ProStep UHV 2.07 Sân 7 cỏ nhân tạo /11 người Động Lực Size 5 Da PU cao cấp 420 – 440g 685– 695mm < 3mm 130 -140cm <6%
Quả bóng đá FIFA Galaxy UHV 2.07 Sân 7 cỏ nhân tạo /11 người Động Lực Size 5 Da PU cao cấp 420 – 440g 685– 695mm < 3mm 130 -140cm <6%

 

Xem thêm chi tiết các mẫu quả bóng đá sân nhân tạo, sân cỏ tự nhiên, sân futsal tại: quả bóng đá giá sỉ

Chuyên mục